“ทันตแพทยสภา”ยอมให้ผ่อนเป็นงวด ค่าสอบปฏิบัติทันตกรรม 1.1 ล้านบาท