เลขาธิการอีอีซี ระบุรอศาลชี้ขาด “เมืองการบิน” อีก 1-2 สัปดาห์