ไทยติด 1 ใน 10 ส่งออกหูฉลามมากสุดของโลก


กลายเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงเกี่ยวกับความเหมาะสม หลังปรากฏภาพเมนูอาหารในงานเลี้ยงของผู้นำรัฐบาล มีเมนูหูฉลามถูกเสริฟ์ด้วย สิ่งที่เกิดขึ้นถูกมองว่ารัฐบาลอาจไม่ได้มีความจริงใจในการอนุรักษ์ฉลาม ตามเจตนารมณ์ของกลุ่มนักอนุรักษ์ ขณะเดียวกันก็มีข้อมูลที่น่าสนใจว่าไทยเป็นอับดับ 1 ของโลกในการส่งออกหูฉลาม

TOP ประเด็นร้อน