เหนือ-อีสาน ยังหนาวจัด ยอดดอย-ยอดภูมีน้ำแข็งค้าง กทม.อุ่นขึ้น