รัสเซียทดสอบ เรือตัดน้ำแข็งทรงพลังที่สุด เสร็จสิ้น