โคราชซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุ พลาดชาวบ้านถูกรถทับตายจริง