ฝุ่นมาแล้ว! กทม.เช้านี้ เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเกือบทุกพื้นที่