ตร.จัดช่องทางพิเศษแทนปิดถนนให้ขบวนเสด็จฯ หลังในหลวงทรงห่วงใยปชช.