"ประยุทธ์"เมินคนไล่-เชียร์ ชี้ไม่ควรเสียเวลากับเรื่องแบบนี้