“การุณ” จี้ แพทยสภาสอบ “หมอเหรียญทอง” ทัศนคติเป็นอันตราย