ก.ยุติธรรม เปิดปฎิบัติการ1386 ชุมชนสีขาวสร้างสุข กวาดล้างยาเสพติด ปูพรม 9 จังหวัด