ถอดความในใจผู้ประสบเหตุกราดยิงโคราช  ส่งถึง “จนท.-ผู้ช่วยเหลือทุกคน”