“นภ พรชำนิ” จับมือกรมสุขภาพจิต ใช้ดนตรีสื่อกลางพัฒนาชีวิตวัยรุ่น  


กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ บริษัท ไลฟ์อีส กรุ๊ป จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กวัยรุ่น เน้นการใช้ดนตรีและการจัดกิจกรรมในโรงเรียนเป็นสื่อกลาง  

TOP ประเด็นร้อน