ท่าเรือแหลมฉบัง ประกาศห้ามเรือที่มีผู้โดยสารติดเชื้อโคโรนา เข้าเทียบท่า


ท่าเรือแหลมฉบัง ประกาศห้ามเรือที่มีลูกเรือ และ ผู้โดยสารติดเชื้อโคโรนา เข้าเทียบท่า แต่ยินดีช่วยเหลือเสบียงอาหาร ยารักษาโรค และสิ่งของที่จำเป็น

TOP ประเด็นร้อน