นักวิทยาศาสตร์ไทยถอดสูตรกลิ่นเลียนแบบ “กัญชา” ใช้อุตสาหกรรมอาหาร