พบบ้านพักทหาร สร้างเสร็จไม่เข้าอยู่ “ปล่อยเช่าราคาถูก”