WHO แนะ นานาชาติ เร่งหาเครื่องช่วยหายใจ รองรับผู้ป่วยหนักโควิด-19

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


องค์การอนามัยโลกเตือนนานาประเทศเร่งจัดหาและกักตุนเครื่องช่วยหายใจ สำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรง

TOP ประเด็นร้อน