กสทช.แถลงไทยทีวียกเลิกใบอนุญาตประกอบการ ต้องจ่ายเงินค่าประมูล