MEA แจง คืนเงินประกันใช้ไฟฟ้า ไม่เกี่ยวค่ามิเตอร์ไฟฟ้า

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


การไฟฟ้านครหลวง ชี้แจง การคืนเงินประกันใช้ไฟฟ้า ไม่กระทบสิทธิ์ของผู้ใช้ไฟฟ้าแน่นอน

TOP ประเด็นร้อน