​กสทช.มั่นใจ ขยายโครงข่ายทีวีดิจิทัล เสร็จตามแผนภายในสิ้นเดือนนี้