ขั้วโลกใต้ร้อนขึ้นเป็น 3 เท่าของค่าเฉลี่ยทั่วโลกในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทวีปแอนตาร์กติกาในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นผลมาจากความแปรปรวนของเขตร้อน รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

TOP ประเด็นร้อน