​กรมชลฯ ประสานผู้ว่า 22 จว. ชะลอส่งน้ำหวั่นไม่พอทำเกษตร


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมชลประทาน ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 22 จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อชะลอการส่งน้ำในพื้นที่ แก้ไขปัญหาน้ำในเขื่อนมีไม่มีเพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม ขณะที่กระทรวงเกษตรฯ เร่งประสานทำฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อน


วันนี้ (15 มิ.ย. 2558) นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่พบว่า ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลัก คือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และ เขื่อนป่าสัก มีปริมาณน้อยเหลือเพียง 1,400 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำไปใช้ในพื้นที่ 22 จังหวัดได้เพียง 20 วันเท่านั้น กรมชลประทาน จึงลดการส่งน้ำ จากเดิม 60 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน เหลือประมาณ 30 ล้าน ลูกบากศ์เมตรต่อวัน ซึ่งจะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือประชาชนได้จนถึงเดือนกรกฎาคม จะพอดีกับช่วงฝนตกหนัก ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มขึ้น โดยได้ส่งหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้เตรียมพร้อมรับมือกับการชะลอน้ำในพื้นที่ ขณะเดียวกัน กระทรวงเกษตรฯ ได้ประสานไปยังกระทรวงมหาดไทย ให้ทำฝนหลวงบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อน แก้ไขปัญหาน้ำในเขื่อนน้อยขณะนี้

ทั้งนี้ ปัจจุบันพบว่ามีพื้นที่ทำนาในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ไปแล้ว 3 ล้าน 4 แสนไร่ เพิ่มจากสัปดาห์ที่แล้วประมาณ 6 แสน ไร่ ซึ่งกรมชลประทาน คาดว่ามาตรการชะลอส่งน้ำ จะเพียงพอกับพื้นที่ทำนาทั้งหมดที่มีอยู่ขณะนี้ ส่วนพื้นที่อื่น ที่ยังไม่ได้เริ่มทำนำ ขอให้เกษตรกรชะลอการทำนาไปจนกว่าจะถึงเดือนกรกฎาคม โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจกับเกษตกรที่ยังไม่ได้ปลูกข้าว เพื่อวางแผนการช่วยเหลือต่อไป


จะนำเสนอสถานการณ์น้ำ ผลกระทบ ความเดือนร้อนของเกษตรกรและแนวทางการช่วยเหลือในเบื้องต้น ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งขณะนี้ได้ให้หน่วยงานในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกร ถึงสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน หากมีเรื่องของฝนทิ้งช่วงจะมีการส่งเสริมให้ปลูกพืชแบบแห้งสลับเปียก ส่วนพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีการเพาะปลูก จะส่งเสริมให้ปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน เช่น พืชที่ใช้น้ำน้อย นอกจากนี้ยังต้องเร่งปฏิบัติการฝนหลวงตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะบริเวณเหนือเขื่อน ให้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น

สำหรับปัจจุบันมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการรองรับอยู่แล้วถึง 13 ฐาน นอกจากนี้ในระยะยาว จะมีการสนับสนุนระบบแหล่งน้ำในไร่นา ระบบหมุนเวียนการใช้น้ำ และบ่อน้ำตื้น เพื่อให้เกษตรกรได้

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ