ประกันสังคมช่วย 900 กว่าชีวิต สกสค.ถูกเลิกจ้างด่วน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


เลขาธิการ สปส. สั่งการช่วยเหลือ ลูกจ้างองค์การค้าฯ (สกสค.) ถูกเลิกจ้างด่วน เหตุกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจ ได้รับเงินกรณีว่างงานร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 200 วัน รวมถึงการสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 และการขอรับบำนาญชราภาพ

TOP ประเด็นร้อน