เสนอรัฐบาล เปิดประเทศ สร้าง “ภูเก็ต โมเดล”

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจ.ภูเก็ต เสนอรัฐบาลเปิดประเทศ สร้าง “ภูเก็ต โมเดล” เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เฉพาะกลุ่มตลาดบนที่มีกำลังซื้อ เช่น เครื่องบินเช่าเหมาลำ หรือ ไพรเวทเจ็ท (Private Jet) ย้ำรูปแบบนี้ไม่ใช่ Travel Bubble หลังครึ่งปีแรก ภูเก็ตสูญรายได้ไปกว่า 160,000 ล้านบาท

TOP ประเด็นร้อน