คลังจี้ ขสมก.ทำแผนฟื้นฟู​ กางบัญชี​ 4 ปี หนี้ท่วม ครม.อนุมัติกู้อีก 7,895 ล้านบาท


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ครม.ไฟเขียวให้ขสมก.กู้เงินเสริมสภาพคล่อง 7,895 ล้านบาท กางบัญชีย้อนหลังตั้งแต่ปี 60 ให้กู้กว่า 7 หมื่นล้าน คลังจี้ทำแผนฟื้นฟูกิจการจริงจัง

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 7,895 ล้านบาท โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้

จับตาแผนฟื้นฟู ขสมก. เออร์ลี่ 5 พันคน จ้างเอกชนเดินรถแทน

ที่ผ่านมาครม.เคยมีมติอนุมัติให้ขสมก.กู้เงินรวม 70,502 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้  มติครม.วันที่ 8 ส.ค.2560 อนุมัติให้ขสมก.กู้เงินเพื่อนำไปชำระค่าเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อมของรถปรับอากาศ  ประจำปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 2,833 ล้านบาท ,

19ก.ย.2560 อนุมัติให้ขสมก.กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้และดอกเบี้ยที่จะครบกำหนดในปีงบประมาณ 2561 วงเงิน  26,782 ล้านบาท ,

6ก.พ.2561 อนุมัติให้ขสมก.กู้เงินเพื่อชำระหนี้เงินต้นที่จะครบกำหนดชำระในวันที่ 1 มี.ค.2661 วงเงิน 2,962 ล้านบาทและอนุมัติให้กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 2,013 ล้านบาท

7ส.ค.2561 อนุมัติให้กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้และดอกเบี้ยที่จะครบกำหนดในปีงบประมาณ 2562 วงเงิน  15,374 ล้านบาท

16ต.ค.2561 อนุมัติให้กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปีงบประมาณ 2562 วงเงิน 9,217 ล้านบาท

และมติครม.วันที่ 4มิ.ย.2562 ครม.อนุมัติให้ขสมก.กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินประจำปีงบประมาณ  2563 วงเงิน 11,319 ล้านบาท

ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมรายงานว่า ณ วันที่ 30 พ.ย. 2562 ขสมก.มีหนี้สินค้างชำระรวม 122,102 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการที่ขสมก. เก็บค่าโดยสารต่ำกว่าต้นทุนที่เป็นจริงและไม่สามารถปรับอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้นได้ตามสภาวการณ์ปัจจุบัน

รายละเอียดหนี้แยกเป็นดังนี้ หนี้พันธบัตรเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยจำนวน 57,673 ล้านบาท, หนี้เงินกู้ระยะยาวพร้อมดอกเบี้ย จำนวน 56,318 ล้านบาท, หนี้ค่าเชื้อเพลิง 113 ล้านบาท , หนี้ค่าเหมาซ่อม 252 ล้านบาท, หนี้ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1,560 ล้านบาท , หนี้กองทุนบำเหน็จพนักงาน 4,362 ล้านบาท และหนี้สินอื่นๆ  1,822 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ประมาณการเงินสดรายรับรายจ่ายของขสมก.ประจำปีงบประมาณ2564 มีดังนี้

ประมาณการรายรับเงินสด 9,579 ล้านบาท ประมาณการรายจ่ายเงินสด 42,665 ล้านบาทส่งผลให้ติดลบจำนวน 33,085 ล้านบาท

คมนาคม สั่ง ขสมก.ลดค่ารถเมล์-รื้อแผนฟื้นฟู ย้ำต้องเลี้ยงตัวเองได้

ดังนั้นขสมก.จึงมีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน 7,895 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินสดหมุนเวียนในการดำเนินงานและทำให้มีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอในการให้บริการขนส่งสาธารณะ แยกเป็นนำไปใช้ชำระค่าเชื้อเพลิง 3,219 ล้านบาท  ชำระค่าเหมาซ่อม 1,642 ล้านบาท และเสริมสภาพคล่องทางการเงิน 3,033ล้านบาท

ขณะที่กระทรวงการคลังมีความเห็นว่า ขอให้กระทรวงคมนาคมและขสมก. เร่งจัดทำและดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการอย่างจริงจัง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นรูปธรรมโดยเร็วและไม่เป็นภาระต่อรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง

ส่วนสำนักงบประมาณให้ความเห็นว่า เห็นควรให้ขสมก.เร่งรัดดำเนินการเสนอแผนฟื้นฟูกิจการที่ปรับปรุงใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยเฉพาะแนวทางในการเพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย  และการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืน  เพื่อลดภาระของรัฐบาล

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ คนร.เห็นชอบแผนฟื้นฟู 3 รัฐวิสาหกิจ

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ