​"ป๋าเทพ" เปิดปูมวงการ(ไม่)ตลก จากยุคทองสู่ยุคล่มสลาย (คลิป)