​ตรวจสถานบันเทิงย่านหอการค้า ไม่พบร้านใดทำผิดกฎหมาย