สมาคมนักข่าวเรียกร้องสื่อคำนึงถึงสิทธิเด็กถูกพ่อทำร้าย