ธอส.จ่อขยายวงเงินปล่อยกู้บ้านอีก 10,000 ล้านบาท

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


วันแรกของการยื่นขอสินเชื่อ ธอส. ตามโครงการส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ทั้งวันมีผู้มายื่นขอกู้แล้วกว่า 2,000 ราย รวม 2,500 ล้านบาท เตรียมขยายวงเงินเพิ่มอีก 10,000 ล้านบาท

TOP ประเด็นร้อน