​สปริงนิวส์แจงเช่าสัญญาณคลื่นวิทยุถูกกฎหมาย –ชดเชยพนักงานที่ถูกเลิกจ้างเป็นธรรม