4 ผู้ประกอบการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ชิง 2 ใบอนุญาต 4G (คลิป)