​กทค.รับรองผลประมูลคลื่น 900 MHz –สั่งเยียวยาผู้ใช้ 2G ของ AIS