รู้ไว้ไม่เสียหลาย.. สิทธิผู้บริโภค “กรณีโดนยกเลิกเที่ยวบิน” !!!