นักวิชาการสะท้อนแนวคิดการศึกษา ดร.ป๋วย


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ในวาระหนึ่งร้อยปีชาตกาลของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ บุคคลสำคัญซึ่งได้รับการยกย่องจากทั้งในประเทศและต่างประเทศว่ามีคุณูปการต่อการเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษาของไทย คณะกรรมการจัดงาน 100 ปี ชาตกาล ได้จัดงานเสวนาทางวิชาการสะท้อนแนวความคิดทางการศึกษาของอาจารย์ป๋วย

คณะกรรมการจัดงาน 100ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จัดเสวนาความคิดทางการศึกษาอาจารย์ป๋วย ในฐานะเป็นผู้ถูกย่องย่องให้เป็นบุคคลสำคัญทางการศึกษาโดยถ่ายทอดแนวคิดที่สามารถดำเนินการศึกษาไทยอย่างมีคุณภาพ

ประเด็นที่มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันคือ การปรับทัศนคติในการพัฒนาการศึกษาเพื่อ นำไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับการปลูกฝังระเบียบวินัย การเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การรับผิดชอบทางสังคม

คณะกรรมการจัดงาน 100 ปี ชาตกาล ระบุว่า ศาสตราจารย์ป๋วยเคยพูดถึงปัญหาด้านการศึกษาของไทยว่า ด้านหนึ่งมีปัญหาเรื่องการตั้งงบประมาณและแผนงานไม่ตอบสนองต่อการศึกษาที่รวดเร็วเพียงพอ แผนการศึกษาไม่เรียงลำดับความสำคัญ  และระบบพัฒนาการศึกษา ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ซึ่งในปี 2558 ที่ผ่านมาก็มีปัญหาเกิดขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาซึ่งเชื่อมโยงกับปัญหาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาของประเทศ

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ