กพช.ประกาศยกเว้นผังเมือง 29 โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติออกประกาศตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 4/2559 เรื่องยกเว้นผังเมืองรวม สำหรับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ จำนวน  29 แห่ง รวมทั้งโครงการพัฒนาพลังงานทดแทนและโครงการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน