แนะ “สวนน้ำ” ตรวจเข้มความสะอาด-ความปลอดภัย


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เฝ้าระวัง "สวนน้ำ" ทั่วประเทศ รองรับผู้ใช้บริการจำนวนมากช่วงอากาศร้อน ย้ำเจ้าหน้าที่ต้องผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตอย่างถูกต้อง

นาวาอากาศตรี นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสุนนบริการสุขภาพ (สบส.) ระบุว่า ขณะนี้มีสถานประกอบการประเภทสวนน้ำเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก สวนน้ำเหล่านี้จะมีทั้งเครื่องเล่นของเด็ก เช่น สไลเดอร์ สระน้ำทั้งเด็กและผู้ใหญ่ คาดว่าจะเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยม จากประชาชนไปใช้บริการเพื่อคลายร้อน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จำนวนมาก

ผู้ประกอบการสวนน้ำจึงต้องให้ความสำคัญกับ “ความสะอาดของน้ำ” จะต้องไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค โดยต้องมีระดับคลอรีนในน้ำตั้งแต่ 2-3 พีพีเอ็มขึ้นไป ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพื่อฆ่าเชื้อโรค และมีค่าความเป็นกรดด่างอย่างเหมาะสมที่ระดับ 7.4-7.5 ขึ้นไป โดยน้ำที่ใช้เล่นภายในสระน้ำจะต้องมีความสะอาด ผ่านการกรองจากอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการ โดยต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องเล่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการจัดระบบการดูแลความปลอดภัย เจ้าหน้าที่สวนน้ำต้องผ่านการอบรมในเรื่องช่วยชีวิต หากเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องเล่นหรือการจมน้ำ เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที

 

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ