ครอบครัว #แอร์กราบ ยังไม่พร้อมพบผู้บริหารแอร์เอเชีย