เกาหลีเหนือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือหลังน้ำท่วมใหญ่