น้ำท่วมสุโขทัยเริ่มลดระดับลง คาดว่า 1-2 วันจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ(คลิป)