กรุงเทพฯ ใช้ รปภ.จับ “ตัวเหี้ย” ยืนยัน วางแผนมาอย่างดี