ชาวบ้านพิจิตรร้องศูนย์ดำรงธรรม ถนนพัง 6.5 กิโลเมตร