กรมการขนส่งทางบกแจงนโยบายย้ายรถร่วม ขสมก.


กรมการขนส่งทางบก เรียกผู้ประกอบการรถร่วมฯขสมก. รับทราบนโยบาย ยืนยันแนวทางที่ศึกษาการขอใบอนุญาตเดินรถใหม่จะต้องเข้าสู่กระบวนการประมูล

TOP ประเด็นร้อน