ผลการประชุม กสท. นัดพิเศษครั้งที่ 2/2559 มีมติสถานีโทรทัศน์งดรายการบันเทิง