ผู้เฒ่าม้งเป่าแคนอาลัย เหลือหนึ่งเดียวที่เคยผูกพระกรพ่อหลวง (คลิป)