แนะ “ดึงสติกลับมา” แปลงความโกรธเป็นพลังบวก ร่วมทำประโยชน์ให้สังคม