ชาวสหรัฐฯ ระบุอาจตัดสินใจว่าใครร้ายน้อยกว่ากัน ในการเลือกตั้งประธานาธิบดี(คลิป)