เปิด“หลุมขุดค้น” พระบรมธาตุ กำหนดอายุ-ดันมรดกโลก (คลิป)