3 จังหวัดใต้ เพิ่มมาตรการความปลอดภัยเปิดเรียนวันแรก