น้ำท่วมตัวเมืองเพชรบุรีวิกฤติหนัก

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ยังคงประสบภัยพิบัติน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่ในตัวเมืองของจังหวัดเพชรบุรี เกิดน้ำท่วมอย่างหนักตามถนนทุกเส้นทางรถขนาดเล็กไม่สามารถผ่าน และโรงเรียนหลายแห่งต้องปิดการเรียนการสอนเป็นเวลาหลายวัน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน