PPTVผุดโครงการ PPTV สนับสนุนข้าวพันธุ์ดีจากเกษตรกรไทย (คลิป)


โดย PPTV Online

เผยแพร่
จากสถานการณณ์ราคาข้าวที่ตกต่ำในช่วงนี้ พีพีทีวี ขอเป็นอีกหนึ่งแรงช่วยเหลือชาวนา ด้วยการจัดโครงการ PPTV สนับสนุนข้าวพันธุ์ดีจากเกษตรกรไทย เพื่อเป็นการนำร่องช่วยเหลือพนักงานในองค์กรที่เป็นลูกชาวนา

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน